Senin, 30 November 2015
Language :
Find us on:
Syariah 
Puasa Sunnah Enam Hari di Bulan Syawal
Jumat, 24/08/2012 07:00

Mengenai puasa sunnah enam hari di bulan Syawal terdapat dua hadits yang sangat terkenal, pertama:

…Ž†’ صŽا…Ž ستŽ‘ةŽ أŽŠŽ‘ا… بŽع’دŽ ا„’ط’ر ƒŽا†Ž تŽ…Žا…Ž ا„سŽ‘†Žة (…Ž†’ جŽاءŽ با„’حŽسŽ†Žة Ž„Ž‡ عŽش’ر أŽ…’ثŽا„‡Žا)

“Barang siapa berpuasa enam hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. [Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal].”

Kedua:

…†’ صŽا…Ž رŽ…ŽضŽا†Ž ث…Ž‘ أŽت’بŽعŽ‡ ست‹‘ا …†’ شŽˆŽ‘ا„ ƒŽا†Ž ƒŽصŠŽا… ا„دŽ‘‡’ر

"Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka dia seperti berpuasa satu tahun." (HR. Imam Muslim).

Dari hadit di atas dapat difahami bahwa orang yang berpuasa Ramadhan dan kemudian melanjutkan dengan berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa setahun. Artinya pahala itu merupakan balasan dari paket puasa Ramadhan yang dilanjutkan dengan enam hari puasa di bualn Syawal. Jika ada orang yang tidak puasa Ramadhan tetapi puasa enam hari di bulan syawal maka secara teoritis ia tidak mendapatkan pahala tersebut.

Mengenai tata cara enam hari puasa, apakah harus berturut-turut ataukah boleh dipisah-pisah para ualama membebaskan memilih antara keduanya. boleh berturut-turut enam hari langsung semenjak tanggal dua syawal ataupun di pisah-pisah, keduanya dianggap sahih. Mengenai syarat dan rukunya sama seperti puasa ramadhan. Harus ada niat dan juga menghindari semua hal yang membatalkan puasa.

Adapun hikmah disunnahkannya puasa enam hari di bulan Syawwal adalah untuk menjaga agar diri kita tidak lepas kontrol setelah sebulan penuh melaksanakan puasa dan mengekang berbagai mcam pantangan, kemudian dibebaskan untuk makan dan minum. Lebih dari itu, puasa Syawal adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama kita.

Sedangkan menurut Imam Malik puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya makruh. Dengan alasan dikhawatirkan adanya pemahaman yang meyakini bahwa puasa enam hari di bulan Syawwal masuk puasa Ramadhan. Namun Jikalau  tidak ada kekhawatiran seperti itu, Imam Malik menyunahkannya bahkan memerintahkan untuk berlomba-lomba memperbanyak pahala.

Redaktur: Ulil Hadrawy

Komentar(1 komentar)
Rabu, 05/09/2012 14:10
Nama: Akhmad Rudini
Menggabungkan Niat Puasa
Assalamualaikum,, Ana mau bertanya ustadz,,Apakah sah niat puasa Qadha Ramadhan digabung dengan Niat Puasa 6 hari di bulan Syawal?? Kalau sah bagaimana niatnya? mohon penjelasannya.. syukran
Space Iklan
625 x 100 Pixel
Buletin Jumat
Kamis, 10/04/2014 16:06
Edisi 118: Jum'at II April 2014
Pada Edisi 118 ini, tim redaksi buletin Nahdlatul Ulama menurunkan tema tentang tawadhu. Yaitu sifat rendah diri yang sekarang makin langka di...
:::: Simak berbagai info NU Online melalui twitter. Follow @nu_online :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::